MT Tutkimustalon maaliskuussa 2019 tekemän maitohappobakteerien tunnettuuteen ja käyttöön liittyvän tutkimuksen mukaan Gefilus maitohappobakteerivalmisteet ovat tunnetuin ja käytetyin maitohappobakteerivalmiste. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet maitohappobakteerivalmisteita. Maitohappobakteereita käytetään, koska niistä koetaan saatavan apua muun muassa matkoilla ja antibioottikuurin aikana.

Kokonaisuutena Gefilus® maitohappobakteerit arvioidaan tutkimuksessa tuotekuvaltaan maitohappobakteerien ylivoimaiseksi ykköseksi.

Kolme neljästä taloudesta käyttää maitohappobakteereita ainakin joskus. Lähes päivittäin maitohappobakteerivalmisteita käyttää noin 16 % ja muutaman kerran viikossa 9 % käyttäjistä. Naiset käyttävät maitohappobakteerivalmisteita hieman miehiä enemmän. Ikäryhmistä eniten käyttäjiä on 56-65- vuotiaissa.

Maitohappobakteerivalmisteiden käyttäjistä 61 % kokee saaneensa niistä apua. Valtaosa vastaajista koki, että matkoilla vatsataudit ovat pysyneet pois. Toiseksi eniten kerrottiin, että maitohappobakteeri on tasoittanut vatsan toimintaa antibioottikuurin aikana tai sen jälkeen. Joka neljäs vastaaja käyttää maitohappobakteereita vastustuskyvyn lisäämiseen.

Maitohappobakteereita ostetaan erityisesti apteekeista
Tutkimuksen mukaan kuusi käyttäjää kymmenestä ostaa maitohappobakteerituotteita apteekeista. Suosituin tuotemuoto on kapseli, jota käyttää 61 %. Purutabletteja suosii 24 % käyttäjistä ja näissä käyttäjissä korostuu nuorin ikäryhmä. Lapsille maitohappobakteerivalmisteita ostavista noin puolet ostaa purutabletteja ja toinen puoli kapseleita.

Gefilus® on tehokkain, suositelluin ja parhaimman makuinen maitohappobakteeri
Kyselyyn vastanneiden keskuudessa kaikkein tunnetuin ja käytetyin maitohappobakteerivalmiste on Gefilus®. Sitä on ostanut ja/tai käyttänyt 64 % ja sen tuntee lisäksi muuten 30 % vastaajista. Gefilus® maitohappobakteeri on valmisteista ylivoimaisesti suositelluin maitohappobakteerivalmiste, 62 % käyttäjistä suosittelee sitä. Lisäksi Gefilus® maitohappobakteeri on valmiste, jota vastaajien mukaan heille on suositeltu eniten sekä apteekeissa että lääkärillä.

Gefilus® maitohappobakteereilla on tutkittavista valmisteista kaikkein paras uudelleenostohalukkuus. Kuusi käyttäjää kymmenestä ostaisi Gefilus® maitohappobakteerivalmistetta uudelleen. Sen maku saa kehuja; Gefilus® koetaan ylivoimaisesti parhaimman makuiseksi maitohappobakteerivalmisteeksi jopa 65 %:n mielestä. Maun lisäksi erityisesti tuotteen tehokkuus nousee tutkimuksessa. Peräti 78 % vastaajista antaa Gefilus® maitohappobakteerivalmisteelle korkeimman arvion tehden sen tässäkin ominaisuudessa ylivoimaiseksi.

Gefilus® maitohappobakteerit koetaan niin ikään helpoksi käyttää, 86 % antaa helppokäyttöisyydestä sille myönteisen mielipiteen. Myös tuotteen kotimaisuus saa mainintoja, 64 % vastaajista mainitsee valmisteen kotimaisuuden.

Maitohappobakteerivalmisteet 2019. Valtakunnallinen Internet-paneeli 15-74-vuotiailla suomalaisilla, jotka käyttävät/ovat käyttäneet maitohappobakteerivalmisteita, n=1000. MT Tutkimustalo Oy, maaliskuu 2019.